Produkt

administrasjon

I butikkadministrasjonens hovedmeny velger du Produkter og Vis produkter. En liste med alle produktene i nettbutikken vil da vises. For å redigere et produkt, klikker du på produktnummeret i listen.

Legge til et produkt

Hvert produkt i nettbutikken må tilknyttes minst èn kategori, ellers vil ikke produktet vises i butikken. Hvis du ikke har opprettet noen kategorier enda, annbefaler vi å gjøre dette først. Du kan lesa mer om kategorihåndtering her.

I butikkadministrasjonens hovedmeny velger du Produkter og Vis produkter.

Velg knappen + Legg til for å legge til et nytt produkt. På påfølgende side kan du legge til all informasjon om produktet. Du behøver ikke fylle inn data i alle feltene på siden. Lagre endringene når du er ferdig.

Produktdata

Generelt

Produktnavn

Navnet på produktet som vises i butikken.

Produktet er synlig i butikken

Et usynlig produkt vises ikke i butikken. Produktet kan finnes med tilhørende URL, men produktet vil ikke kunne kjøpes.

Beskrivelse

Beskrivelsen vises på produktsiden.

Søkeord før søk

Bruk søkeord for å legge til andre søkeord for produktet. Separer flere søkeord med komma. Etter et søkeord er lagt til tar det en stund før kundene kan bruke dette søkeordet for å finne produktet.

Bilder og video

Gode produktbilder er viktig for å lykkes med en nettbutikk. Produktbildene vises på forskjellige steder i butikken – f.eks. på produktsiden og i kategoriene.

Produktbildene dine bør være minst 1100 x 1100 piksler store og ha samme format (kvadrat, landskap eller portrett). Vi annbefaler at produktene vises tydelig på en enkel, hvit bakgrunn.

Generelt sett vil bedre oppløsning på bildene du laster opp, se bedre ut når de forstørres eller sees på høyoppløsningsenheter.

Du kan også legge til produktvideo. Du finner mer informasjon om dette på siden Produktvideo.

Pris

Listepris

Prisen på produktet i butikken.

Skatteklasse

Her kan du stille inn hvilken skatteklasse produktet skal selges med.

Original pris

Du kan bruke feltet for originalpris hvis du vil vise kundene f.eks. produktets førpris eller produsentens annbefalte pris.

Referanseenhet

En referanseenhet gir kundene muligheten til å sammenligne priser for produkter med forskjellig mengde, f.eks. kilopris. Fyll i en referanseenhet for å regne ut referansepriset, f.eks. 1 kilo.

Produktmengde

Fyll inn produktets mengde, f.eks. 0,2 kilo. Nettbutikken reknar då automatiskt ut referenspriset för den angivna referensenheten.

Kategorier

Hvart produkt må være tilknyttet en eller flere kategorier. Du kan lese mer om kategorier på siden kategoriadministrasjon.

Levering

Leveringstid

Leveringstiden vises sammen med produktets tilgjengelighet i nettbutikken.

Leveransevekt

Leveransevekten brukes for å regne ut fraktkostnaden for leveringsmetoder som avhenger av vekt. Tenk på att leveransevekten består av produktets vekt i tillegg til forpakkning.

Mulige leveringsmetoder

Leveringsmetoden kan stettes opp spesifikt for produkter. Du finner mer informasjon om leveringsmetoder på siden Leveringsmetoder.

Mål

Her kan du fylle inn lengde, høyde og bredde i millimeter for produktet.

Produsent

Produsent

Her kan du fylle i produsenten for produktet.

Produsentens produktnr

Her kan du fylle inn produsentens produktnummer.

Lager

Produktnummer

Det interne produktnummeret for produktet.

Produktkode (f.eks. EAN)

Produktkoder kan være f.eks. EAN, UPC eller ISBN. Koden vises ikke i butikken, men kan brukes av kundene for å søke etter et produkt. Integrerte systemer, som produktportaler bruker av og til denne koden. Etter at koden er lagt til, tar det en stund før besøkende kan bruke koden til å søke etter produktet i butikken.

Lagernivå

Lagernivået viser hvor mange produkter som finnes på lager. Du kan legge inn lagernivå for hvart individuelle produkt i nettbutikken.

Når en bestilling kommer inn, oppdateres lagernivået automatisk for de produktene som ble bestillt. Et eksempel: Du har lagt inn lagernivå 15 for et produkt. Etter produktet har blitt bestilt 3 ganger, vil lagernivået automatiskt være 12.

Lagernivået brukes ikke bare for at du enkelt får oversikt over lageret ditt, men også for å vise tilgjengeligheten for produktet i butikken. Hvis lagernivået for et produkt er 0, betyr det at produktet er utsolgt.

Du finner mer informasjon om dette på siden Lagernivå / Minste lagernivå.

Minste lagernivå

Hvis minste lagernivå nås for et produkt, endrer det hvordan tilgjengeligheten vises for produktet i butikken. Du finner mer informasjon om dette på siden Lagernivå / Minste lagernivå.

Juridisk

Viktige funksjoner

Denne teksten vises i det siste steget av bestillingsprosessen, sammen med produktnavnet og produsenten. I en del land må man etter lovgivning vise viktige funksjoner for produkter.

Produktdatablad

Her kan du laste opp informasjonsdokument for produktet, f.eks. om dette kreves i henhold til lovgivning.

Energimerking

Last opp energimerking for produktet her, hvis dette kreves for produktet i henhold til lovgivning. Etter opplastingen kan du stille inn energieffektivitetsklassen.

Attributt

Produkttype

Her kan du velge vilken produkttyp den här produkten är. För mer information, läs Produkttyper och -attribut. Produkttypen bestämmer vilka attribut som ska användas. När du valt produkttyp måste du först spara för att kunna redigera attributen.

Inmatning till sökmotor

Sidrubrik

Sidrubriken visas på webbläsarfliken och är även den viktiga länken i sökmotorresultaten. Ange butikens namn och produktens namn och som tillägg kan du välja nyckelord som representerar din butik på bästa sätt.

Metabeskrivning

Använd en kort och meningsfull text för att beskriva sidan. Denna text visas i resultaten för sökmotorer, som Google, och kan locka fler besökare till din butik.

de uppladdade bilderna har, desto bättre ser bilderna ut när de förstoras eller ses på högupplösta enheter.

Du kan även lägga till en produktvideo. Du hittar mer information på sidan Produktvideo.

Pris

Listpris

Priset på produkten i butiken.

Skatteklass

Här kan du ställa in vilken skatteklass produkten ska använda.

Ursprungligt pris

Du kan använda funktionen för ursprungligt pris om du vill visa för kunden t.ex. produktens tidigare pris eller tillverkarens rekommenderade pris.

Referensenhet

En referensenhet ger kunderna möjligheten att jämföra priser för produkter av olika mängd, t.ex. ett kilopris. Fyll i en referensenhet för att räkna ut referenspriset, t.ex. 1 kilo.

Produktmängd

Fyll i produktens mängd, t.ex. 0,2 kilo. Din butik räknar då automatiskt ut referenspriset för den angivna referensenheten.

Kategorier

Varje produkt måste vara tilldelad en eller flera kategorier. Du kan läsa mer om kategorier på sidan Hantera kategorier.

Leverans

Leveransperiod

Leveransperioden visas tillsammans med produktens tillgänglighet i din butik.

Leveransvikt

Leveransvikten används för att räkna ut fraktkostnaden för leveranssätt som beror på vikten. Tänk på att leveransvikten innebär produktens vikt inklusive förpackningen.

Möjliga leveranssätt

Leveranssätten kan ställas in specifikt för produkten. Du hittar mer information om leveranssätt på sidan Leveranssätt.

Mått

Här kan du fylla i längd, höjd och bredd i millimeter för produkten.

Tillverkare

Tillverkare

Här kan du fylla i tillverkaren av produkten.

Tillverkarens produktnr

Här kan du fylla i tillverkarens produktnummer.

Lager

Produktnummer

Det interna produktnumret för produkten.

Produktkod (t.ex. EAN)

Produktkoder kan vara t.ex. EAN, UPC och ISBN. Koden visas inte i butiken, men kan användas av kunderna för att söka efter en produkt. Integrerade system, så som produktportaler använder ibland den här koden. Efter att koden lagts till tar det en stund innan besökare kan använda koden för att söka efter produkten i butiken.

Lagernivå

Lagernivån visar hur många produkter som du har kvar på lager. Du kan fylla i en lagernivå för varje individuell produkt i din butik.

När en beställning kommer in, så uppdateras lagernivån automatiskt för de produkter som beställts. Ett exempel: Du har fyllt i en lagernivå på 15 för en produkt. Om produkten beställs 3 gånger så blir lagernivån automatiskt 12.

Lagernivån används inte bara för att du enkelt får en överblick på ditt lager, men även för att visa tillgängligheten på produkten i butiken. Om lagernivån för en produkt är 0, så betyder det att produkten är slutsåld.

Du hittar mer information på sidan Lagernivå / Minsta lagernivå.

Minsta lagernivå

Om den minsta lagernivån nås för en produkt så ändrar det hur tillgängligheten visas för produkten i butiken. Du hitta mer information på sidan Lagernivå / Minsta lagernivå.

Juridisk

Viktiga funktioner

Den här texten visas i det sista steget av beställningsprocessen tillsammans med produktnamnet och tillverkaren. I en del länder måste man enligt lag visa dessa viktiga funktioner.

Produktdatablad

Här kan du ladda upp ett datablad för produkten, t.ex. om det krävs enligt lag.

Energimärkning

Ladda upp energimärkningen för produkten här om det krävs för produkten enligt lag. Efter uppladdningen kan du ställa in energieffektivitetsklassen.

Attribut

Produkttyp

Här kan du välja vilken produkttyp den här produkten är. För mer information, läs Produkttyper och -attribut. Produkttypen bestämmer vilka attribut som ska användas. När du valt produkttyp måste du först spara för att kunna redigera attributen.

Inmatning till sökmotor

Sidrubrik

Sidrubriken visas på webbläsarfliken och är även den viktiga länken i sökmotorresultaten. Ange butikens namn och produktens namn och som tillägg kan du välja nyckelord som representerar din butik på bästa sätt.

Metabeskrivning

Använd en kort och meningsfull text för att beskriva sidan. Denna text visas i resultaten för sökmotorer, som Google, och kan locka fler besökare till din butik.